Náš závazek
k udržitelnému rybolovu

Ve společnosti Rio Mare věříme, že oceány jsou hodnotným zdrojem, který musíme chránit a respektovat, minimalizovat dopady rybolovu na mořskou biodiverzitu, aby se mohly opět stát zdrojem i pro budoucí generace.
Z tohoto důvodu pracujeme s WWF na udržitelnějším získávání surovin a ochraně oceánů, což přispívá k rozvoji chráněných mořských oblastí.
Cílem partnerství s WWF je také zvýšit transparentnost a dohledatelnost původu surovin v rámci našeho dodavatelského řetězce.

Korálový trojúhelník

Má významnou hodnotu pro mořskou biodiverzitu, protože je domovem více než 500 druhů korálů,
3 000 druhů ryb, které žijí v korálovém útesu,
a 6 druhů želv. Korálový trojúhelník je také jednou
z nejdůležitějších oblastí rybolovu, zejména lovu tuňáků. Společnost Rio Mare zde, konkrétně
na Šalamounových ostrovech, již po mnoho let podporuje programy pro ohleduplný rybolov, které mají za cíl ochránit zdejší biodiverzitu
do budoucna.

Naše cíle

Zavázali jsme se získávat tuňáka výhradně ze zdravých populací a podporovat takové formy rybolovu, které mají minimální dopad na životní prostředí. To znamená v případě potřeby přehodnotit zdroje surovin, požadovat přísnější regulace v oblasti rybolovu, podporovat projekty, které pomáhají snižovat nepříznivý vliv rybářských lodí na zdraví oceánů a zajistit, aby rybolov provozovaly udržitelnějším a transparentnějším způsobem.
Kromě toho jsme se zavázali získávat tuňáka ze zdrojů disponujících certifikátem MSC. Certifikát MSC je zárukou dodržování 3 základních principů udržitelnějšího rybolovu:
1
Zachování dostatečného množství ryb v moři na to, aby se mohly přirozeně rozmnožovat
2
Snížení vlivu rybolovu
na mořskou biodiverzitu na minimum
3
Provozování rybolovu ohleduplně a v souladu s právními předpisy

Náš projekt na ochranu mořské biodiverzity

Náš závazek ještě posiluje projekt
na ochranu mořské biodiverzity probíhající
na ostrově Tetepare. Na Tetepare, který je součástí Šalamounových ostrovů v oblasti Korálového trojúhelníku, najdeme divoký
a nedotčený přírodní ráj. Díky podpoře společnosti Rio Mare a Světového fondu na ochranu přírody je tento ostrov součástí projektu na ochranu mořské biodiverzity, který usiluje o to, aby bylo toto místo uznáno za chráněnou mořskou oblast a tím byla zajištěna ochrana jeho biodiverzity jak
v současnosti, tak i v budoucnu.

 

Zjistěte, kde se ostrov Tetepare nachází.