Náš závazek
k udržitelnému rybolovu

Jedním z přesvědčení společnosti Rio Mare je,
že oceány jsou hodnotným přírodním zdrojem, který je potřeba chránit a chovat se k němu ohleduplně,
aby z něj mohly mít přínos i budoucí generace.
Z tohoto důvodu jsme se ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody zavázali používat
do roku 2024 100 % surovin pro naše výrobky
z udržitelného rybolovu.
Partnerská spolupráce se Světovým fondem
na ochranu přírody má rovněž zvýšit transparentnost
a dbát na dohledatelnost původu surovinv rámci celého dodavatelského řetězce.

Korálový trojúhelník

Má významnou hodnotu pro mořskou biodiverzitu, protože je domovem více než 500 druhů korálů,
3 000 druhů ryb, které žijí v korálovém útesu,
a 6 druhů želv. Korálový trojúhelník je také jednou
z nejdůležitějších oblastí rybolovu, zejména lovu tuňáků.Společnost Rio Mare zde, konkrétně
na Šalamounových ostrovech, již po mnoho let podporuje programy pro ohleduplný rybolov, které mají za cíl ochránit zdejší biodiverzitu
do budoucna.

Projekt na zlepšení rybolovu
a certifikace trvale udržitelného rybolovu MSC

V oblastech, ve kterých získáváme suroviny pro výrobu, podporujeme projekty, jenž pomáhají rybářským lodím snižovat jejich nepříznivý vliv
na život v oceánu
a provozovat rybolov ohleduplným a transparentním způsobem. Mezi cíle těchto projektů patří získání certifikátu MSC, který zaručuje dodržování 3 základních principů ohleduplného rybolovu:
1
Zachování dostatečného množství ryb v moři na to, aby se mohly přirozeně rozmnožovat
2
Snížení vlivu rybolovu
na mořskou biodiverzitu na minimum
3
Provozování rybolovu ohleduplně a v souladu s právními předpisy

Náš projekt na ochranu mořské biodiverzity

Náš závazek ještě posiluje projekt
na ochranu mořské biodiverzity probíhající
na ostrově Tetepare. Na Tetepare, který je součástí Šalamounových ostrovů v oblasti Korálového trojúhelníku, najdeme divoký
a nedotčený přírodní ráj. Díky podpoře společnosti Rio Mare a Světového fondu na ochranu přírody je tento ostrov součástí projektu na ochranu mořské biodiverzity, který usiluje o to, aby bylo toto místo uznáno za chráněnou mořskou oblast a tím byla zajištěna ochrana jeho biodiverzity jak
v současnosti, tak i v budoucnu.

 

Zjistěte, kde se ostrov Tetepare nachází.